3 februari 2023

Categorieën: Business Cases, Industrie

Onderneming

De opdrachtgever ontwerpt en produceert industriële verpakkingen voor de hightech en traditionele maak industrie.

Situatie

De hightech markt (o.a. ASML) laat een verdubbeling van omvang zien van 2022 tot 2025. De RVC heeft ons gevraagd de operations blueprint voor de verschillende productie locaties op te stellen en aan te geven wat er moet gebeuren om de groei te absorberen.

Aanpak

We zijn begonnen met het omzetten van de marktontwikkeling in een prognose van de groei van industriële verpakkingen. Vervolgens hebben we de capaciteit op de verschillende vestigingen bepaald, en door dat te vergelijken met de gevraagde capaciteit hebben we het tekort aan machines, mensen en m2 kunnen bepalen.

Om dit tekort op te vangen hebben we verschillende scenario’s uitgewerkt. Hiervoor hebben we gekeken naar de mogelijkheden om de productiviteit te verhogen en welke investeringen er nodig zijn. De conclusie was dat er directe actie nodig was om de productiviteit te verbeteren, investeringen in gang te zetten en het personeelsbestand op sterkte te krijgen.

Resultaten

Nadat de uitkomsten met de directie en RVC waren gedeeld hebben we direct doorgepakt om tezamen met de directie een Opex en Capex roadmap uit te werken en een actieplan voor HR en inregelen sturingsdata op te zetten.

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!