20 april 2021

Categorieën: Familiebedrijven, Food, Nieuws

Onderneming

Schouten Europe is een Nederlands familiebedrijf in plant-based protein producten. Ze zijn gespecialiseerd in de ontwikkeling, sourcing van de juiste grondstoffen en distributie van concepten. Schouten levert haar producten wereldwijd in een drietal kanalen; retail, foodservice en industrie.

Situatie

De uitdaging was om in een bewegende markt, waarin de vraag naar plant-based protein producten sterk groeit, via een herijkte strategie het onderscheidend vermogen te vergroten en zo de organisatie klaar te maken voor de volgende generatie eigenaren.

Aanpak

Eerst zijn de missie en (familie)waarden van het bedrijf aangescherpt om vervolgens de strategie te herijken en duidelijke doelstellingen te formuleren. Op basis hiervan is een nieuwe organisatie uitgetekend met uitbreiding op de juiste afdelingen om zo bijvoorbeeld de innovatiegraad te kunnen versnellen. Vervolgens zijn de plannen doorgerekend in een onderbouwd business plan om de investering ook te kunnen verantwoorden.

Resultaten

Een slagvaardige organisatie die in staat is zich aan te passen in een snel groeiende- en snel veranderende markt met een duidelijke commerciële focus voor de komende drie jaar. Bovendien kan door een betere samenwerking en taakverdeling tussen de verschillende afdelingen het aantal innovaties sterk toenemen in de komende jaren.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Wij wisselen graag vrijblijvend met u van gedachten tijdens een persoonlijk gesprek, waar en wanneer het ú uitkomt.

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!