Flow van enthousiasme resulteert in cash-flow

Hoe creëren we een flow van enthousiasme?

De mentale staat waarin mensen verkeren wanneer ze volledig opgaan in hun bezigheden wordt gedefinieerd als ‘flow’. Flow kan worden opgewekt door uitdaging, plezier en voldoende positieve feedback. Het is niet alleen maakbaar, maar ook besmettelijk en verslavend. Hieronder benoemen we vijf belangrijke principes voor het creëren van een flow van enthousiasme:

Principe 1 – Communiceer op een heldere wijze een inspirerende ambitie

Enthousiasme begint bij voorbeeldgedrag en inspiratie vanuit de leiding. Waar geloven zij in en hoe brengen ze dat geloof over? Een organisatie raakt in flow wanneer medewerkers vanuit hun eigen talenten en drijfveren een bijdrage mogen leveren aan de ambitie van de organisatie. Het opzetten van een motivatie- en activatieprogramma helpt bij het verwezenlijken van de ambitie.

Principe 2 – Visualiseer het succes en de route daarheen

Maak de ambitie voorstelbaar en geef specifieke aandacht aan thema’s en opdrachten. Visualiseer en licht deze in ‘jip-en-janneke’-taal toe. Creëer ook een speleffect door haalbare uitdagingen, plezier en positieve feedback. Het is belangrijk om dit zorgvuldig en professioneel aan te pakken.

Principe 3 – Benoem en train superpromoters en organiseer personeelstrainingen

Om de voorstelbaarheid van de ambitie te ondersteunen zijn superpromoters nodig. Benoem en train deze superpromoters. Leer ze hoe zij opdrachten vanuit het motivatie- en activatieprogramma kunnen aanpakken en hoe zij hun enthousiasme over kunnen brengen. Leer ze ook omgaan met weerstand. Naast het benoemen en trainen van superpromoters is het ook aan te bevelen om personeels-trainingen te organiseren. Deze trainingen hebben als doel de teams verder te motiveren en uit te dagen. Leg vooral niet uit wat ze niet goed doen of wat er verbeterd moet worden, maar laat ze juist zelf mooie actiepunten bedenken die bijdragen aan het realiseren van de ambitie. Het uitgangspunt hierbij is: zelf bedacht is zelf gedaan.

Principe 4 – Maak gebruik van social media om successen te delen en te vieren

Verhalen spelen een centrale rol bij het verspreiden van enthousiasme. Superpromotors vinden het leuk als hun verhalen worden gedeeld en ze vinden het ook leuk om verhalen van andere superpromoters te lezen. Creëer, door het gebruik van social media, een interne community waar ze hun enthousiaste verhalen en ervaringen kunnen delen en van elkaar kunnen leren. Stimuleer ook enthousiaste collega’s om zich aan te laten sluiten. Een dergelijk netwerk is ideaal voor de verspreiding van enthousiasme. Deze superpromoters zijn de knooppunten of doorgeefluiken van het enthousiasme in zo’n netwerk. Werken wordt op deze manier praktischer, intelligenter en leuker.

Principe 5 – Maak er een show van en geef voeding aan trots

Maak er een show van en geef voeding aan trots door enthousiaste verhalen, ervaringen en resultaten maximaal te etaleren via interne nieuwsbrieven, bijeenkomsten, intranet en social media. Het wakkert het enthousiasme verder aan en helpt ook de superpromoters om het enthousiasme verder te verspreiden. Waardering is ook een grote aanjager van flow en een belangrijke sleutel tot het bevorderen van prestaties. Door de ander te waarderen ontstaat enthousiasme en positieve energie. Probeer mensen te betrappen op de goede dingen die ze doen en vier deze goede dingen!

Flow van enthousiasme resulteert in cash-flow – Case Coop

Flow van enthousiasme zorgt voor energie, creatieve initiatieven, versnelde ontwikkeling van teams en niet onbelangrijk: ook een beter bedrijfsresultaat! Wij hebben dit zelf ervaren bij Coop, waar wij het SHOWTIME programma hebben geïnitieerd en ondersteund bij de implementatie. Maarten Ebben Directeur Winkeloperatie Coop legt het doel van het programma uit: “SHOWTIME draait om willen winnen, van een 7 naar een 9. Samen maken we er een geweldige show van en bieden we onze klanten een TOP winkelbeleving.” Hieronder een aantal highlights:

Resultaten

Henri Kamp, Projectcoördinator SHOWTIME: “Ongelooflijk hoeveel energie er is vrijgekomen en hoeveel geweldige initiatieven er zijn bedacht, uitgevoerd en gedeeld via onze landelijke besloten facebookgroep.” Het programma heeft geresulteerd in een significante omzetstijging.