Waarom discipline binnen (familie)bedrijven ook in het coronatijdperk de meest belangrijke waarde is

5 april 2020

5 april 2020

Veel organisaties zijn de eerste schok te boven. Voor degenen die nog “in business” zijn althans. Er lijkt een nieuwe (tijdelijke) balans te ontstaan in vraag en aanbod, portfolio, beschikbare productiecapaciteit en op afstand werken en de 1,5m economie. De wereld is totaal anders dan een aantal weken geleden en tegelijkertijd beginnen we al voorzichtig te wennen aan de nieuwe situatie. Vanuit change-management-perspectief is er een tsunami geweest van ongekende proporties. Hoezo hebben we moeite met en weerstand tegen verandering? Deze crisis laat zien hoe veerkrachtig mensen en organisaties zijn en hoe snel we ons aanpassen aan de nieuwe situatie. Vorig jaar rond deze tijd schreef ik een blog over passie, talent en discipline. (zie blog van april 2019). Hoe staan we er nu voor en waarom is discipline zo vreselijk belangrijk om ook in deze crisistijd de komende maanden te overleven en succesvol te zijn of te blijven?

De vier kernelementen als basis voor langtermijn succes (in een periode van crisis)

Passie, talent en discipline zijn belangrijke voorwaarden voor succes. In combinatie met een aansprekend, uitdagend en helder doel zijn dit de meest essentiële elementen voor succes. Daar zijn veel topsporters en ondernemers het over eens. Dat geldt in normale “business as usual” situaties, maar ook in tijden van crisis. Onderliggend zijn er in tijden van crisis wel belangrijke verschuivingen binnen passie, talent en discipline. De belangrijkste verschuiving ligt op het vlak van het snel kunnen schakelen. Succesvolle organisaties in crisistijd hebben de passie om te willen blijven “leveren” aan en voor klanten en medewerkers. Daarvoor hebben zij de talenten nodig om zich snel aan te passen vanuit een “can do” mentaliteit, door het creëren van overzicht en met behulp van hun organisatie-vermogen: waar staan we, wat moet er nu gebeuren en hoe krijgen we het gerealiseerd, zodat de uitvoering of executie door kan lopen. De aandacht is nu meer gericht op het hier en nu en minder op de toekomst. Organisaties die niet het talent en de passie hebben om snel te schakelen zullen achter de feiten blijven aanlopen en zullen snel in een negatieve vicieuze cirkel terecht kunnen komen.Wat is de rol van discipline tijdens de coronacrisis? Vanuit discipline worden nieuwe processen ingeregeld, hebben organisaties effectieve teams- of zoommeetings en zijn ze slagvaardig. Welk bedrijf heeft de afgelopen weken niet ervaren dat (dagelijkse) korte en afgestemde meetings binnen operations, sales en/of supply chain tot duidelijkheid, snelheid en snelle feedback leidt. Ook hebben we allemaal gemerkt dat duidelijkheid qua regels en voorschriften misschien niet leuk is, maar wel erg effectief is. Anders gezegd, veel bedrijven hebben de afgelopen weken ervaren hoe essentieel het is om gedisciplineerd te werken en te vergaderen. De huidige situatie maakt dat wij als een tamelijk ongedisciplineerd Westers volk opeens de discipline omarmen. En daar zit meteen de uitdaging naar de nabije toekomst.

De grootste uitdaging: vasthouden van de discipline als de tijd verstrijkt en maatregelen versoepelen

De kans lijkt bijzonder klein dat we snel naar de situatie van “business as usual” van voor de crisis zullen teruggaan. Na de periode van “survival (1)” van de afgelopen weken, lijken veel bedrijven langzamerhand in een fase van “recovery (2)” te komen, waarin nieuwe (werk)processen, meetings en besluitvorming zijn ingericht op een gedisciplineerde manier. We stevenen nu af op een periode van voorzichtige groei (3) waarbij geleidelijk restricties zullen worden afgebouwd.

Dat zal ook gepaard gaan met een steeds weer veranderende ontwikkeling van afzetvolumes voor de verschillende kanalen en klanten, met alle gevolgen voor productie en fine-tuning van de supply chain. Daarnaast zullen vanuit marketing en sales waarschijnlijk versneld nieuwe producten en diensten ontwikkeld worden om de omzet en marge te verbeteren. In deze fase van “post-recovery growth” zal de neiging gaan ontstaan om de huidige succesvolle en gedisciplineerde manier van werken los te laten. Ervaringen uit het verleden laten zien dat succesvolle structuren helaas eenvoudig en vaak te snel weer kunnen verdwijnen, waardoor een vacuüm ontstaat:

  • Het vasthouden van een (nieuwe) structuur vereist continu aandacht en energie. Als de energie afneemt, zal ieder systeem de neiging hebben om terug te vallen naar een lossere structuur;
  • Door een gedisciplineerde werkwijze wordt pijnlijk zichtbaar wie presteert en wie niet. Vooral degenen die door het ijs zakken zullen aan de poten zagen van de gedisciplineerde werkwijze. Zij hebben immers baat bij een meer fluïde werkwijze;
  • De nieuwe manier van werken van de afgelopen weken is nog geen automatisme geworden en waarschijnlijk nog niet goed geborgd;

Met andere woorden, de grote uitdaging voor veel bedrijven is om de zeer succesvolle en volhardende manier van werken van de afgelopen weken vast te houden. Als dit de komende maanden wel lukt, dan zullen veel organisaties hier absoluut de vruchten van plukken. Lukt het echter niet om de “rust, reinheid en regelmaat” vast te houden, dan durf ik te voorspellen dat de performance bij veel organisatie ondanks de geleidelijke groei zal gaan inzakken en daarmee de continuïteit in gevaar komt. Hieronder staan een aantal do’s en don’ts voor de komende periode.

Do’s, suggesties voor succes: Don’ts, pas hiervoor op:
Houd vast aan de huidige structuur, minstens 4-6 weken langer dan dat je zou willen. Medewerkers die zeggen “we kunnen wel weer terug naar de manier van werken van voor Corona”
Borg de nieuwe werkwijzen goed door middel van training, herijking processen, agenda’s van vergaderingen en KPI’s / dashboards Voorkom een vacuüm of leemte tussen de manier van werken voor en tijdens Corona. Vacuüm = Chaos
Word bewust van de successen van de afgelopen weken: waarom loopt het zo goed? Wat kunnen we hiervan leren en willen we vasthouden? Gewoon doorgaan, meegaan met medewerkers die de afgelopen weken vooral als een incident zien
Blijf communiceren naar de organisatie, ook al lijkt het beter te gaan. Blijf duidelijk en resoluut De communicatie stoppen, omdat er steeds minder reacties van medewerkers komen.
Welke medewerkers zijn boven zichzelf uitgestegen? Complimenteer medewerkers persoonlijk. Niet de tijd nemen om medewerkers feedback te geven op hun functioneren in de afgelopen periode.
Houd vast aan het huidige (gerationaliseerde) portfolio en de afspraken van de afgelopen weken Sterke uitbreiding van het portfolio of diensten, zonder dat helder is dat deze ook werkelijk tot een substantiële stijging van omzet of marge leiden

 

Succes met uw business vanuit ondernemerschap en discipline.

Dirk Harm Eijssen, partner |  d.eijssen@gwynt.eu  | 06-26 108 966

Gwynt B.V.