Het gaat om het spel, dan volgen de knikkers vanzelf

Wat is gamification?

Gamification is het principe waarin je spelelementen en speltechnieken in een niet-spel-omgeving (het dagelijkse werk) gebruikt. Een medewerker wordt tijdens het werk geprikkeld of uitgedaagd. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het:

 • Ontvangen van directe feedback
 • Krijgen van erkenning in de vorm van punten, badges of een volgend level
 • Samenwerken met of bieden van hulp aan collega’s
 • Aangaan van uitdagingen als persoon, team of als gehele organisatie

Gamification beoogt, wat we in organisaties ook willen: de individuele kracht en energie van de medewerkers (spelers) aanzetten om vanuit zichzelf bij te dragen aan bijvoorbeeld kwaliteit, continu verbeteren of innovatie. Daar waar het gedrag van uw medewerkers bepalend is voor het resultaat, is gamification een waardevol instrument.

Onze ervaring met gamification

De schrijvers van deze whitepaper zijn, naast Gwynt consultants, ook fervent fietsers: op de weg en in de virtuele wereld.

Afzien is ineens leuk

In de winter ligt het wielrennen stil. Voor degenen die fit willen blijven, zichzelf willen uitdagen of op niveau willen blijven, bestaat een prachtige oplossing: Zwift.

Zwift is een virtueel programma waarmee het mogelijk is om op je wielrenfiets in de huiskamer te koersen met behulp van een fietstrainer, enkele sensoren en een computerscherm. Zwift maakt het traditionele sporten leuker door het toevoegen van een aantal gave elementen:

 • Zwift beschikt over een aantal parcoursen, onder andere een parcours waar je virtueel dwars door London heen fietst
 • Je kunt je eigen rit rijden, maar je kunt ook bij een groep aansluiten. De leider van de groep geeft het tempo aan en bepaalt de route
 • Tijdens het fietsen zijn er tussensprints, kun je de bolletjestrui winnen en kun je met andere fietsers, die over de hele wereld in hún eigen huiskamer zitten, chatten, ze liken of ze een klein duwtje in de rug geven
 • Zwift regelt de weerstand op jouw fietstrainer, houdt je maximale en gemiddelde snelheid bij en spoort je tijdens het fietsen aan ‘om het gaatje dicht te rijden’ tussen jou en je voorganger

Waar voorheen indoortraining saai was, heeft Zwift het indoor trainen getransformeerd naar vermakelijk, motiverend, toegankelijk en sociaal (‘fitness entertainment’).

Voor consumenten bestaan meerdere apps zoals Zwift. Apps die sporten, studeren of kennis delen leuk maken, prikkelend zijn en energie geven. De vraag die wij stellen is wat het bedrijfsleven kan leren van de game industrie? Hoe kunnen we het werk leuker en uitdagender maken? Werkt dit dan ook echt in een werkomgeving? Wij zijn ervan overtuigd van wel. Dat hebben wij zelf in de praktijk ervaren. In de volgende praktijkcase gaan we hier nader op in.

Niets minder dan een TOP-winkelbeleving

Samen met Coop heeft Gwynt SHOWTIME opgezet. Maarten Ebben Directeur Winkeloperatie Coop legt het doel van het programma uit: “SHOWTIME draait om willen winnen, van een 7 naar een 9. Samen maken we er een geweldige show van en bieden we onze klanten een TOP-winkelbeleving.”

Nog dagelijks regisseert, beheert en ontwikkelt het SHOWTIME-team het programma; dat gaat ook nog door in 2017. Het afgelopen jaar heeft het programma geleid tot een flow van enthousiasme, gezorgd voor energie, creatieve initiatieven, excellente executie op de winkelvloer en versnelde ontwikkeling van teams. Daarnaast heeft het ook geleid tot een beter bedrijfsresultaat. De kracht van het programma is dat het dicht bij de medewerker staat. SHOWTIME is opgebouwd uit een aantal kernelementen:

 • 3 thema’s met uitdagingen gericht op de klant, het winkelspel en het winkelteam/de medewerker
 • Ambassadeurs (aanjagers) benoemd om lokaal SHOWTIME te promoten
 • Teams en medewerkers verdienen punten met wekelijkse missies/actieopdrachten
 • Topteams en individuen worden in het zonnetje gezet en krijgen Held-certificaten
 • Landelijke (besloten) Facebookgroep opgezet om successen te delen en te vieren

Gamification voor u?

Wij geloven dat het kernpunt van continu verbeteren en succesvol veranderen ligt in het actief en op een leuke manier betrekken en in beweging brengen van individuele medewerkers. De medewerker speelt een cruciale rol in het laten bloeien van een organisatie: de medewerker die, vanuit eigen drijfveren en overtuiging, in actie komt en persoonlijke doelen nastreeft. De organisatie moet er dan alleen nog op toezien dat die persoonlijke doelen ook aan de organisatie doelen bijdragen. De inzet van spel elementen kan hierin het volgende betekenen:

 • Creëren win-win voor onderneming en werknemer
 • Brengen van ‘fun’ in verbetering en ontwikkeling
 • Geven van (een kader met) vrije keuzes aan medewerkers
 • Uitgaan van de kracht van het individu
 • Mobiliseren en activeren van medewerkers door middel van uitdagingen

6 Stappen verwijderd van uw game

Hoe kunnen we de gamification principes in de praktijk toepassen? Hieronder gaan we daar beknopt op in en introduceren we hoe je in 6 stappen snel meters kunt maken.

 1. Bepaal welke obstakels of uitdagingen er zijn (waarom & wat?)
 2. Stel vast welke mate van verbetering u wenst: welke processen wilt u optimaliseren (doel?)
 3. Bepaal wie dat moet gaan doen: breng de spelers op het speelveld in kaart (wie?)
 4. Weet wat er leeft bij de spelers, wat hen bindt en onderscheidt en bepaal welke transformatie van teams en menselijk gedrag noodzakelijk is om het gestelde doel te realiseren en obstakels te overwinnen (hoe?)
 5. Beschrijf game-elementen die bij praktijksituaties passen en die het gewenste gedrag in gang kunnen zetten (‘game plan’)
 6. Bedenk, creëer, bouw en verbeter de game stap voor stap (‘play to progress’):
  • Wat gaat een speler mee maken in een game, gaat het om het individueel of gezamenlijk winnen en hoe groeit een speler in de game
  • Daag uit en geef haalbare actieopdrachten, inspireer met voorbeelden en ‘micro learning’ en hou het eenvoudig
  • Deel en vier successen en maak gebruik van social media
  • Maak er een show van door medewerkers in de spotlight te zetten: beloon gewenst gedrag, reik bijvoorbeeld certificaten uit
  • Meet de performance van verbetering en ontwikkel de game gaandeweg: test vanaf het allereerste prototype wat wel werkt en wat niet werkt?

Het artikel “Hoe STOER is jullie organisatie” biedt een verdere verdieping bij deze vragen.

Maak een start samen met Gwynt

Wij helpen u graag in twee dagen op weg:

 • Met uw mensen doen wij een STOER-assessment en game-storm om de verandervraag en veranderkracht scherp te krijgen
 • Daarna concretiseren we gezamenlijk het speelveld en het gewenste gedrag
 • Om tot slot met uw team het game plan te maken en te visualiseren

Na twee dagen heeft u een:

 • Concreet gameplan, toegespitst op uw organisatie en uw medewerkers
 • Nieuwe aanvliegroute waarbij uw gamification inzet als motor voor verandering

Maak het werk leuk en uitdagend. Maak er een spel, een show van. Onze overtuiging is dat er dan een flow van enthousiasme ontstaat en de performance van de organisatie zal verbeteren. De knikkers volgen dan vanzelf! Wij wensen jullie veel succes en vooral veel plezier toe bij het toepassen van de gamification principes en het experimenteren.