Familiebedrijven zet de luiken open!

11 januari 2018

11 januari 2018

Familiebedrijven zijn vaak innovatiever dan ‘gewone’ bedrijven. Dat is een terugkerende conclusie in verschillende onderzoeken, zoals die van ABN AMRO en ING. Maar innovatief zijn is één, het is juist de kunst om innovatief te blijven. Hoe doe je dat?

Wij geloven dat innovatie pas echt succesvol wordt, als talenten in alle lagen van de organisatie uitgedaagd worden. Dat zij gezamenlijk nieuwe producten, processen of zelfs businessmodellen ontwikkelen. Onderlinge verbondenheid kan daarbij een belangrijke kracht zijn. Aan de bron van die verbondenheid liggen in een familiebedrijf belangrijke kernwaarden als ‘gezamenlijke waarden’ en ‘gelijkgerichtheid’.

De luiken open

Daarnaast is het ook belangrijk de luiken open te zetten! Medewerkers moeten met elkaar leren samenwerken (intern), maar zoek vooral ook naar samenwerking buiten de bedrijfsmuren (extern). Gezamenlijk innoveren is van nature meestal geen vanzelfsprekende kracht van familiebedrijven. Toch denken we dat het nodig is, zeker in een tijd waarin (technologische) ontwikkelingen
elkaar met exponentiële snelheid opvolgen.

Slagvaardige innovatie

Gezamenlijk innoveren kent vele gezichten. Denk aan samenwerking met bijvoorbeeld klanten, leveranciers, universiteiten, hogescholen of zelfs concullega’s. Waarom? Als collectief denk je gemakkelijker out-of-the-box en genereer je meer (en vaak betere) ideeën. Dat stimuleert kennisuitwisseling en vernieuwingsdenken. Kortom: collectiviteit en samenwerking binnen en buiten de eigen organisatie leidt tot slagvaardiger innovatie.

Een voorbeeld

Koninklijke Smilde in Heereveen is een familiebedrijf dat het aandurfde de luiken open te zetten. Het bedrijf besloot op het gebied van innovatie verschillende externe sporen te activeren. Dat deed het onder andere via:

  • Deelname aan de Kitchen Republic keuken in Amsterdam (een broedplaats voor lokale foodproducenten en startups met groeiambities);
  • Het uitschrijven van twee foodconceptwedstrijden tussen studenten en foodstartups;
  • Samenwerking met een hogeschool;
  • Het meedingen naar een plek in het interne Dream Team, dat op zoek gaat naar nieuwe product-marktcombinaties.

Smilde is razend enthousiast over de energie en output van de verschillende sporen. Radicaal en disruptief zijn woorden die het bedrijf gebruikt om te omschrijven wat het opzoeken van deze sporen heeft opgeleverd.

Praktische tips

In ieder familiebedrijf is ruimte voor innovatie van de innovatie. We geven zes praktische tips om innovatie aan te wakkeren:

1. Investeer
Steek vanaf het begin tijd, ruimte en (indien nodig) geld in innovatie en in een cultuur van innovatie. Zo kan iedereen een steentje bijdragen: het is belangrijk om innovatie onafhankelijk van specifieke personen te laten plaatsvinden.

2. Controleer
Succesvolle innovatie vraagt om inzet, creativiteit, discipline, maar ook een goede projectaanpak.

3. Faal
Durf fouten te maken: negen van de tien innovaties mislukken. Dat betekent dus feitelijk dat er negen leermomenten nodig zijn om te komen tot de tiende innovatie, die wél succesvol is.

4. Werk samen
Niet alleen intern, maar selecteer ook externe partners voor samenwerking. Denk daarbij aan universiteiten, hogescholen, maar ook concullega’s of juist bedrijven in andere branches (met vergelijkbare processen of doelen).

5. Documenteer
Leg vast hoe de relatie is met samenwerkingspartners en wat er gebeurt met innovatieve resultaten. Maar tegelijk: denk eraan dat een te stringente aanpak innovatie tegenhoudt.

6. Stop op tijd
De hoeveelheid resources (zoals geld) is beperkt en de terugverdientijd van innovaties is door steeds kortere lifecycli steeds korter. Stop dus op tijd met innovaties die geen reële kans op succes hebben.

We lieten ons bij het schrijven van dit blogartikel inspireren door verschillende publicaties. Benieuwd? Lees dan hier eens verder:

• Het Financieele Dagblad schreef over effectief innoveren
• Chro.nl beschrijft waarom familiebedrijven innovatiever zijn
• ABN AMRO schreef over innovatie en duurzaamheid bij familiebedrijven
• De Leeuwarder Courant publiceerde het succesverhaal van Koninklijke Smilde