6 principes voor operational excellence

Hoe nog beter presterende Retail organisaties te creëren

Introductie

Als je ‘Excellence’ intikt op Amazon, dan krijg je meer dan 21.000 boeken. Achter deze overkill aan modellen, routekaarten en advies liggen uiteindelijk slechts een paar nuttige principes ten grondslag. In deze whitepaper gaan we hier nader op in en introduceren we 6 operational excellence principes om tot nog beter presenterende Retail organisaties te komen.

6 principes voor operational excellence

Wij geloven dat de volgende principes u gaan helpen bij het creëren van nog beter presterende Retail organisaties:

#1 – Focus op klantwaarde

“Uw meest ontevreden klanten zijn uw grootste bron van leren” – Bill Gates

Typerend voor operationele processen is dat vaak iedereen de hele dag door druk is. Er is dan één cruciale vraag: “doen we wel de juiste dingen?”. Met de juiste dingen bedoelen we: activiteiten die uiteindelijk waarde toevoegen voor de klant. Het creëren van klantwaarde is voor elke Retail organisatie de belangrijkste pijler voor succes. Vraag daarom ook regelmatig feedback van uw klanten en ontwerp producten en diensten die klanten echt willen. Alle niet waarde toevoegende activiteiten kunt u elimineren.

#2 – Weet waar je staat

‘Als u niet weet waar u naartoe gaat, zult u waarschijnlijk elders eindigen’ – Lawrence J. Peter

Om te weten waar je staat is het concreet maken van het doel een voorwaarde. Vervolgens is het belangrijk om te weten of je voor of achter loopt t.o.v. het doel. Geef mensen een duidelijk beeld voor ogen waar de organisatie naartoe wil gaan, waarom dit noodzakelijk is en hoe de verandering gerealiseerd kan worden. Het is aan te bevelen om een leidend transitieteam samen te stellen die de lijnen goed uitzet en de voortgang regelmatig monitort. Goed project en verandermanagement is een voorwaarde voor succesvolle implementatie van verbeterinitiatieven.

#3 – Standaarden als basis voor verbetering

‘Structuur volgt strategie’ – Alfred Chandler

Om succesvolle strategie executie mogelijk te maken is het van belang om de organisatie zorgvuldig en consistent in te richten. Uniformiteit en betrouwbaarheid in de uitvoering van de werkzaamheden kunnen worden gerealiseerd door heldere afspraken te maken over de rollen, werkwijze en hulpmiddelen. Het werken met standaarden kan worden gezien als het equivalent van een GPS route: het helpt je om snel en veilig naar een bepaalde bestemming te komen. Standaarden kunnen worden gebruikt als basis voor verdere verbetering.

#4 – Vaardige en gemotiveerde mensen

“Medewerkers die betekenis op het werk vinden zijn bekwamer, meer betrokken en voegen meer waarde toe.” – Dave Ulrich

Uiteindelijk draait alles om vaardige en gemotiveerde mensen die geloven in de ambities van de organisatie en gezamenlijk een gemeenschappelijk doel nastreven. Het is belangrijk dat de juiste mensen op de juiste plek worden gezet en dat er geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling van hun vaardigheden en talenten. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de manager. De manager moet een lichtend voorbeeld zijn, mensen coachen en uitdagen en elke actie zin geven. De inrichting, coördinatie en besturing van de werkzaamheden dienen vooral overgelaten te worden aan de medewerkers zelf. Door de verantwoordelijkheden lager in de lijn te leggen wordt eigenaarschap gestimuleerd.

#5 – Strak samenspel

‘Het totaal is groter dan de som der delen’ – Steve Jobs

Samenwerkers maken het verschil. Door de in- en externe samenwerking te verbeteren en kennis te delen kunnen organisaties veel effectiever en innovatiever worden. We moeten af van het eilandjes denken en het elkaar de schuld geven. Over de grenzen van de eigen afdeling heen kijken en het goed communiceren van de verwachtingen van en naar elkaar toe zijn belangrijke voorwaarden voor een goede samenwerking. Samenwerking kan gedirigeerd worden door een ritme van doelgerichte (verbeter)-overleggen en dialogen.

#6 – Continu verbeteren

‘We hebben organisaties nodig die adaptief, innovatief en inspirerend zijn, maar niet minder efficiënt en gedisciplineerd.’ – Gary Hamel

Tot slot, niets blijft zoals het is. U moet u committeren aan een strategie en organisatiemodel, maar ook het lef hebben om het aan te passen als de situatie dat vereist. Het vermogen om een organisatie dynamisch aan te sturen wordt de belangrijkste bron van concurrentievermogen. Het aanpassingsvermogen van de organisatie kan vergroot worden door een “analyse – focus – executie – evaluatie” platform op te zetten en een interne verandercapaciteit op te bouwen. Dit platform kan het delen van nieuwe ideeën stimuleren en de obstakels voor verandering/vernieuwing elimineren. Betrek zoveel mogelijk medewerkers en samenwerkingspartners in verbeter- en innovatie initiatieven. Leer van fouten en vier successen.

Belangrijk om naar het hele plaatje te kijken

‘Mensen die kijken naar het hele plaatje hebben de beste kant van slagen in elk streven’ – John Maxwell

Pas op voor het risico van het niet gericht concentreren op alle principes. Als een of meerdere principes worden verwaarloosd zal dit ernstige gevolgen hebben voor het eindresultaat. Hoe beter de organisatie wordt in het uitvoeren van de 6 principes, hoe succesvoller de organisatie zal worden in het creëren van een excellente organisatie.

Onze operational excellence volwassenheidsscan

Maak zelf uw assessment op de 6 principes. Wij bieden een volwassenheidsscan aan. De uitkomsten van de scan geven een helder beeld van uw verbeterpotentieel. Tevens bieden we een praktische toolbox om snel stappen te kunnen maken in de implementatie van uw verbeterpotentieel.

Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op. We willen graag vrijblijvend met u van gedachten wisselen over uw verbeterpotentieel en de implementatie van de 6 principes tijdens een persoonlijk gesprek, waar en wanneer het u uitkomt.