Hoe STOER is jullie organisatie?

29 maart 2017

29 maart 2017

Gwynt heeft een online assessment ontwikkeld waarmee de huidige organisatiecultuur inzichtelijk en gedrag bespreekbaar wordt gemaakt.

Geen dikke rapporten schrijven, maar echte veranderingen realiseren. Een belangrijk uitgangspunt waar de medewerkers van Gwynt voor staan. Samen met de klant de organisatie een stap verder helpen, zodat het kan doorgroeien, professionaliseren en het werkplezier toeneemt. “Hier ligt onze kracht, op deze manier kunnen wij toegevoegde waarde leveren in organisaties”, aldus Sander Boek. Nana Looise, net als Sander medewerker bij Gwynt, bevestigt dit. “Het enthousiasme van verbeterteams waar ik mee gewerkt heb, maakt dat ik iedere dag met veel plezier naar mijn werk ga”, aldus Nana.

Sinds de oprichting in 2005 richt Gwynt zich op het realiseren van ambities voor ondernemers. Gwynt heeft zich gespecialiseerd in dat wat nodig is om verbetering te realiseren en ambities waar te maken. Volgens Sander is inzicht in de organisatiecultuur essentieel om te komen tot de gewenste verbetering. “We merken dat gesprekken over het gewenste gedrag in de organisatie, door het management of tussen het management en de medewerkers, nauwelijks wordt gevoerd”. Volgens ons id juist dit een essentiële voorwaarde voor verandering. Om de organisatiecultuur inzichtelijk en gedrag bespreekbaar te maken hebben Nana en Sander, samen met enkele collega’s, het STOER assessment ontwikkeld.

Wat is STOER?

STOER is de samenvoeging van diverse thema’s die belangrijk zijn voor een organisatie om een cultuur van continu verbeteren te realiseren; Steeds beter, Team, Objectief, Eigenaarschap en Respect (red.). “Wanneer een organisatie grip krijgt op deze thema’s en er samen naar gaat handelen, dan kan een organisatie doorgroeien, professionaliseren en STOER gedrag ontwikkelen”, vervolgt Nana. “Omdat in een organisatie zowel de medewerkers als de leidinggevenden STOER gedrag moeten vertonen en bespreken met elkaar, hebben we een assessment ontwikkeld om deze gesprekken te vergemakkelijken en te faciliteren”, voegt Sander hier aan toe.

Wat is het STOER assessment?

Het STOER assessment geeft inzicht in de huidige organisatiecultuur en –gedrag, waardoor een organisatie de gewenste verbeterthema’s kan benoemen en handvatten krijgt om gedrag bespreekbaar te maken. Voor ieder STOER thema zijn meerdere vragen opgesteld waarmee de huidige mate van STOER gedrag gescoord kan worden. Door vragen op een 5-puntsschaal te scoren wordt duidelijk welke thema’s hoog of laag scoren. Daarnaast kan ook een hoge spreiding aanleiding zijn voor uitwisseling van inzichten, want dit geeft aan dat er grote meningsverschillen zijn. Voorbeeld vragen binnen de thema’s zijn; ‘Wij geven open en directe feedback op prestaties’, ‘Er worden duidelijke doelstellingen voor mijn afdeling geformuleerd’ of ‘Wij gedragen ons naar de normen en waarden van de organisatie’. Het invullen van het assessment kan online en duurt gemiddeld 10 minuten, waardoor weinig inspanning kan leiden tot veel resultaat. Om dit assessment effectief in te zetten, adviseren Nana en Sander om alle organisatielagen (management, middenkader en medewerker) te laten deelnemen. Nana: “Juist de inzichtverschillen tussen het management en de medewerker moeten op tafel komen”. Gwynt anonimiseert de assessment resultaten waardoor de antwoorden niet te herleiden zijn tot individuele personen. “Onze ervaring heeft geleerd dat anonimiseren het gesprek over de verbeterthema’s en de inzichtverschillen vergemakkelijkt”. “Het STOER assessment is al meerdere malen succesvol ingezet als tool binnen de Industrie en de Retail, en gebruikt in verbetertrajecten.

Wat levert het STOER assessment op?

Blijft het dan bij inzicht en gespreksonderwerpen? Het STOER assessment is de eerste stap richting een cultuur van continu verbeteren. Op basis van de inzichten uit het assessment kunnen de medewerkers van Gwynt, samen met de organisatie, bepalen welke interventies nodig zijn en hoe een vervolgtraject er uit moet komen te zien. De medewerkers van Gwynt kunnen vervolgens ondersteuning bieden in het begeleiden en implementeren van de benodigde stappen in deze verander- en verbetertrajecten.

Deze ondersteuning loopt uiteen van enkele trainingen of workshops tot volledige implementatietrajecten van 3 tot 6 maanden. Denk hierbij aan feedback trainingen, ondersteuning tijdens overleggen om de vergadereffectiviteit te verhogen of coaching van leidinggevenden in STOER voorbeeldgedrag. Een vervolgtraject is maatwerk en wordt altijd samen met de organisatie opgesteld. Op deze manier wordt gezamenlijk de noodzaak en het tempo van de verandering bepaald. Echter een cultuur van continu verbeteren en STOER gedrag van medewerkers én leidinggevenden blijft voor ons altijd de richting, sluit Sander af.