31 december 2015

Onderneming

Grote NL Retailer in huishoudelijke artikelen en producten voor woning- en tuininrichting met >600 winkels en >€ 600 miljoen omzet

Situatie

In een moeilijke markt met veel concurrentie op prijs en sterke opkomst van ecommerce heeft de retailer gekozen voor een herpositionering en update van de formule. Onderdeel van deze nieuwe formule was de noodzaak vernieuwing in het assortiment. De interne organisatie had moeite om de doelstelling van minimaal 20% assortiment vernieuwing te realiseren en had Gwynt gevraagd vaart en structuur in het project te brengen.

Aanpak

Om het project weer in de versnelling te brengen hebben we allereerst stil gestaan bij het onderliggende proces: met behulp van brown paper sessies bepalen welke processtappen genomen moeten worden en per stap één verantwoordelijke medewerker toewijzen voor maximaal eigenaarschap bij de uitvoerenden.

Naast het proces hebben we de voortgang bewaakt met hands on programma management: strak sturen op deadlines & resultaten, mensen aanspreken op eigenaarschap en op hun rol en verantwoordelijkheid in het proces.

Het altijd aanwezige spanningsveld tussen project en dagdagelijkse werkzaamheden hebben we verlicht door hands-on support te bieden en gaten dicht te lopen waar nodig om de planning zeker stellen. Het voorkomen van dergelijke ad-hoc acties werd gedaan door borging en overdracht van proces, rollen en verantwoordelijkheden

Resultaat

Ruim 25% vernieuwing in het assortiment: 1.500+ nieuwe SKU’s toegevoegd op de winkelvleor

Introductie van 38 nieuwe merken in midden en hoger segment

Introductie van een nieuwe product categorie Baden & Slapen

Omzet uplift NPI art. Totaal t/m w52 van xxxx MIO

Marge uplift NPI art. Totaal t/m w52 van xxxx MIO

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!