Onze ambitie is dat familiebedrijven leidend zijn in de steeds sneller veranderende wereld. Collectieve innovatie is daarvoor een noodzakelijke voorwaarde. Vindt u dat uw innovatieproces niet snel genoeg is? Dat te weinig nieuwe producten of diensten uw klanten bereiken? Ziet u uw toekomstige omzet en marge in gevaar komen?

Onze aanpak & proposities

Innovatie assessment

Aan de hand van het door ons ontwikkelde innovatie framewerk zijn we in staat om uw huidige innovatie vermogen in kaart te brengen, van strategie tot en met de processen en ondersteunende middelen. Daarnaast toetsen we in hoeverre we de door ons ontwikkelde innovatie principes herkennen binnen de organisatie.
Het assessment leidt tot de vaststelling van de kracht ivan uw innovatieproces. We stellen vervolgens een gezamenlijk verbeterplan op voor de geconstateerde knelpunten.

“Hier een quote over het onderwerp waar de waardevolle keywords in terug moeten komen..”

New product development en introductie

Innovatievermogen en time-to-market zijn van essentieel belang om aan klantwensen te blijven voldoen. Dit vraagt niet alleen om een efficiënt en effectief New Product Development (NPD) en New Product Introduction (NPI) proces, maar ook om diversificatie van innovatiestromen waarbij onderscheidt wordt gemaakt tussen bijvoorbeeld klantvragen en incrementele en radicale/disruptieve innovatie. Heldere processen, rollen en verantwoordelijkheden en een besluitvormingsproces dat past bij de gedifferentieerde processen zijn hiervoor noodzakelijk. Wij helpen met het inrichten en het implementeren van het NPD- en NPI-proces, waarbij we zorgdragen voor een efficiënte introductie in productie en de innovatiekracht van de organisatie versterken.

Een titel waarom men moet kiezen voor Gwynt als het gaat om “keywords”

Hier een punt waarom kiezen voor Gwynt

En hier kan eventueel nog een stukje tekst komen om dit punt toe te lichten voor de bezoeker.

Hier een punt waarom kiezen voor Gwynt

En hier kan eventueel nog een stukje tekst komen om dit punt toe te lichten voor de bezoeker.

Hier een punt waarom kiezen voor Gwynt

En hier kan eventueel nog een stukje tekst komen om dit punt toe te lichten voor de bezoeker.

Innovatiekracht versterken

Vaak zien we dat de innovatiekracht bij familiebedrijven met name bij de DGA ligt. We geloven dat de innovatie pas echt sterk wordt als talenten, in alle lagen van de organisatie, uitgedaagd worden om nieuwe processen, producten of zelfs nieuwe business modellen te ontwikkelen.

Dat vraagt om inzet, creativiteit en discipline, gebundeld in een goede projectaanpak. Juist de collectiviteit en samenwerking binnen en buiten de muren van de organisatie leidt tot meer energie en de noodzakelijke innovatie voor continuïteit.

Gwynt ondersteunt, begeleidt en coacht de organisatie in het versterken van haar innovatieve vermogen.

Hier een titel waarbij je een lijstje kan vullen met belangrijke punten. Het lijstje is een goede toevoeging voor SEO

  • Een punt in het lijstje

  • Een punt in het lijstje

  • Een punt in het lijstje

  • Een punt in het lijstje

  • Een punt in het lijstje