Léon Peters

Ja!! En…: het beste uit jezelf halen

(Partner)
06-55360349

Door zijn mensgerichte stijl van adviseren te combineren met een dieptekennis van Supply Chain management en productie in een brede internationale context, is Léon in staat om ondernemingen succesvol te helpen veranderen. Effectief communiceren, snel schakelen tussen strategie en de dagelijkse praktijk en steeds weer nieuwe uitdagingen gezamenlijk tot een succes brengen, kenmerkt zijn handelen. Léon wordt erkend als een stevige sparringpartner voor ondernemers en directies. Zijn passie voor zijn werk combineert hij met tijd voor zijn familie, koken, muziek en sport. Léon studeerde bedrijfskunde aan de Technische Universiteit van Eindhoven

Innoveren? Ga op safari en zoek de brutale apen
Bouwen aan de fundering voor operational excellence voor een wereldspeler in agrochemie