12 oktober 2020

Onderneming

Onderneming is marktleider in warehousing en value added geconditioneerde food logistiek en werkt voor zowel grote A-merken én grote retailers. De omzet bedraagt > 1 miljard $. Het bedrijf is actief in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië en is eigendom van private equity. De eigenaar voert een aggressieve buy-en-build strategie. Focus en onderscheidend vermogen zit in hoge mechanisatie- en automatiseringsgraad van de logistieke assets en oplossingen en in focus op onroerend goed ontwikkeling. Het bedrijf hanteert een Finance, Design, Build, Operate en Maintain filosofie.

Situatie

Gwynt is betrokken geweest bij de commercial due diligence van de onderneming door de vorige eigenaars en is door stevige marktkennis van food logistiek en logistieke technologie gevraagd om directie te ondersteunen bij op rij zetten van verschillende opties voor transport management dienstverlening. De assets en activiteiten van de onderneming zijn ondergebracht in een zogenaamde Real Estate Investment Trust (REIT), waarbij verschil gemaakt tussen “good revenue” dat wil zeggen opslag gerichte activiteiten en “bad revenu” dat willen zeggen andere activiteiten waaronder transport. Om in aanmerking te komen voor fiscale belastingvoordelen was onderzoek nodig onder welke vorm transport (management) activiteiten wel of niet bijdragen aan verhogen van waarde van de onderneming. Onderdeel van de vraag was om oplossing te zoeken voor behoud of afstoten van transportactiviteiten bij overname van logistieke ondernemingen.

Aanpak

Gwynt is gestart met ondezoek naar potentiële (mis)match tussen REIT-wetgeving en company policies versus verschillende activiteiten (opslag, order picking, value added logistics, transport). Daarna hebben we een vergelijking gemaakt tussen verschillende transport management opties en de commerciële (lock-in) en financiële attractiviteit van deze opties. Verschillende organisatiemodellen, waardeproposities en rendementen zijn verder uitgewerkt.

Resultaten

We hebben duidelijkheid gecreëerd over wat “goede” en “slechte” omzet is in REIT-termen, inclusief welk % van de omzet door transport (management) activiteiten kan worden ingevuld en wat effect op waarde van de onderneming is. Van de verschillende TMS-opties zijn beschrijvingen gemaakt en is het financieel potentieel uitgerekend. Het voorkeurs business model is in detail uitgewerkt inclusief business case, organisatie en ICT-tools. Tenslotte zijn verschillende samenwerkingsvormen met transportbedrijven en technologiepartners uitgewerkt zoals in-huis/ JV/ uitbesteed en zijn next steps bepaald.

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!