20 december 2018

Onderneming

De holding leidt een internationale groep van bedrijven die hoge druk- en cryogene vaten produceren voor onder meer de olie- en gasindustrie. De groep heeft productielocaties in Nederland, Bangkok en Dubai en een jaarlijkse omzet van circa 55 miljoen euro. De groep is een succesvol familiebedrijf (tweede generatie) geleid door twee broers die samen acht kinderen hebben, die allen potentieel een rol kunnen spelen bij bedrijfsopvolging.

Situatie

De ondernemers zijn druk bezig met bedrijfsopvolging en willen een strategisch actieplan om het bedrijf te laten groeien, beter documenteren wat het bedrijf exact doet richting de “next generation” én een organisatiestructuur opbouwen die ruimte geeft voor de kinderen en ze motiveert om actief te worden binnen de onderneming. Gwynt is gevraagd om de strategie uit te werken, vanwege onze ervaring met strategie en bedrijfsopvolging binnen familiebedrijven én vanwege onze no-nonsense aanpak die aansluit bij de mentaliteit van de broers. De hoog technologische kennis zat vooral in de hoofden en ervaring van de ondernemers en ons is gevraagd om van “spaghetti lasagna te maken” door kennis en ervaring beter toegankelijk te maken voor de “next gen”, zodat ze beter kunnen inschatten of ze bij het bedrijf willen werken en wat ze daar willen dooen.

Aanpak

We zijn gestart met een operationele scan om het (groei)potentieel binnen het portfolio aan activiteiten te beoordelen en een second opinion te geven over effectiviteit en efficiëntie van de operatie. Daarbij zijn groeimogelijkheden en risico’s voor de volgende generatie bekeken. Daarna is er een organisatieanalyse en -ontwerp ontwikkeld, waarin activiteiten meer gedelegeerd zijn en duidelijke verantwoordelijkheden zijn afgesproken en gekeken is naar ontwikkelmogelijkheden voor de “next generation”.

Resultaten

Er is een duidelijk beeld ontwikkeld hoe de onderneming kan groeien en welke operationele verbeteringen nodig zijn. Er is een expliciete definitie van het Familie DNA geformuleerd waarin is opgeschreven hoe zij ondernemerschap invullen. De organisatiestructuur is opnieuw opgezet, waarbij voor een transitieperiode het team is versterkt met externe managers en duidelijke taakverdelingen zijn afgesproken. Daarnaast is er een strategische transitie roadmap vastgelegd, met volledige buy-in en gevoel van urgentie bij de ondernemers en de “next gen”.

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!