20 oktober 2018

Onderneming

Een internationale groep van bedrijven die hogedrukvaten en cryogene vaten produceren voor de olie- en gasindustrie. Productielocaties in Nederland, Bangkok en Dubai. 2e generatie familiebedrijf gerund door twee broers met 8 potentiële opvolgers (3e generatie).

Situatie

De groep van bedrijven had behoefte aan een duidelijke strategie en roadmap naar de toekomst toe. De samenhang tussen de bedrijven en onderlinge synergieën moest worden verduidelijkt en de mogelijke groeipotentie van de verschillende producten en services in kaart worden gebracht.

Aanpak

Workshops met de DGA’s en alle directeuren van de bedrijven binnen de groep. Daarnaast interviews met alle afdelingshoofden van de centrale organisatie en een process walkthrough door de fabriekshallen. De opgedane kennis is overgedragen in workshops aan de derde generatie die mogelijk over 5-10 jaar gaan instromen. Vervolgens is er een roadmap gemaakt voor een transitie periode tussen de opvolging van de 2e generatie naar de 3e generatie.

 Resultaat

  • Operationele verbetergebieden en verbeterpotentieel
  • Expliciete definitie van het Familie DNA om het bedrijf te leiden voor de volgende generatie
  • Duidelijke rollen en verantwoordelijkheden van eigenaren (expliciet en impliciet)
  • Strategische transitie roadmap voor opvolging en transitieplan, samen met de buy-in en gevoel van urgentie voor alle betrokkenen

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!