23 september 2022

Categorieën: Business Cases, Retail

Onderneming

Marktleider met een breed scala aan producten en diensten voor bouw, renovatie en doe-het-zelf. Een familiebedrijf en een professionele speler in cash & carry megastores voor zowel B2B en B2C. Door de sterke focus op innovatie, operational excellence én de klant zijn ze in staat gebleken om de afgelopen decennia jaarlijks een mooie en bestendige groei te realiseren.

Situatie

Het bedrijf kent een terugkerende business planning waarin iedere drie jaar een herijking van de strategie plaatsvindt. Deze basis is vervolgens leidend voor jaarplannen, doelstellingen en nieuwe initiatieven.
De snel veranderende sector en concurrentie, in samenspel met de specifieke uitdagingen van de remote economies waarin dit bedrijf actief is, maakte het noodzakelijk om nieuwe doorbraken op verschillende thema’s te realiseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan digitalisatie, omnichannel, people engagement, kennisontwikkeling, verduurzaming, inkoop en supply chain management.
De start van een nieuwe generatie management en een paar uitdagende jaren als gevolg van het coronavirus, maakte het noodzakelijk om deze keer meer fundamenteler de strategie te beoordelen. Bovendien waren dit ook argumenten om een bredere groep managers binnen de organisatie actief te betrekken.

Aanpak

Door middel van een strategische conventie (totaal bijna 40 deelnemers) die in totaal een week in beslag nam, zijn in diverse werkvormen eerst strategische opties geconcretiseerd om deze vervolgens weer terug te brengen tot de meest essentiële initiatieven met bijbehorende randvoorwaarden en prioriteiten.
Een deel van de voorbereidingen van deze strategische conventie moest op afstand met een groot tijdsverschil plaatsvinden. Door middel van een helder stappenplan, templates en briefing is het goed mogelijk gebleken de noodzakelijk begeleiding aan de verschillende doelgroepen te bieden.

Resultaten

Samen met het management team van deze opdrachtgever is binnen een hele korte tijdslijn een duidelijke en gedragen ambitie vastgesteld. Op basis hiervan is met alle stakeholders een ambitieuze maar realistische strategie uitgewerkt die inmiddels is vertaald in concrete projecten en eerste resultaten.
Naast een gedragen strategie is het proces erna toe ook enorm van waarde geweest. Op deze manier is het nieuwe management team dichter bij elkaar gebracht en zijn ze nu in staat beter samen te werken met een veel groter leiderschapsteam. Op deze manier is er een gedeelde visie ontstaan en zijn nieuwe bruggen binnen de organisatie gebouwd.

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!