20 oktober 2022

Onderneming

De onderneming is een Nederlands familiebedrijf en een zogenaamde first tier contract manufacturer die al meer dan 75 jaar actief is in de hightech industrie. Het bedrijf houdt zich bezit met het ontwikkelen, produceren en assembleren van ultra precieze componenten en modules  in het segment van “hoge complexiteit, laag volume” met een focus op de semiconductor, analytische en medische markt.

De onderneming heeft meer dan 10 productie- en verkooplocaties in Nederland, Tsjechië, Singapore, China en de VS. Daarnaast heeft de onderneming een uitgebreide D&E (Desiging & Engineering) afdeling voor het verder ontwikkelen en industrialiseren van producten voor hun internationale klanten. Bij de onderneming werken ruim 2000 medewerkers en is sterk groeiende.

Situatie

Met de komst van een nieuwe CEO en managementteam ontstond de behoefte om de strategie en het zogenaamde “operating model” te herijken. Daarnaast zijn de verschillende markten sterk in beweging met verschillende uitdagingen en eisen. De vraag is tweeledig: “Where to play” en “How to win”, met andere woorden: welke strategische keuzes zijn vereist, wat zijn de winnende proposities naar de toekomst en hoe vertaalt dit zich in een drie jaren plan, positionering van de verschillende sites en de  implementatie.

Aanpak

Bij dit project is gebruik gemaakt van de “inside-out” en “outside-in” aanpak. Hiermee wordt zowel een objectief inzicht verkregen in de interne competenties en technologieën als een kwantitatief beeld ontwikkeld over kansen en ontwikkelingen in de verschillende markten en de perceptie van de klanten van de onderneming. Daarvoor is ook gebruik gemaakt van onze industrie-expertise, (desk)research, interviews en workshops met de directie, raad van commissarissen en verschillende groepen medewerkers. In onze aanpak hebben we expliciet gebruik gemaakt van de kennis en ervaring die bij de verschillende personen in de organisatie aanwezig was, aangevuld met de expertise en objectivering van Gwynt. Hiermee hebben ervoor zorg gedragen dat het resultaat van dit project ook daadwerkelijk gedragen zou worden door de organisatie.

Als afsluiting van dit strategieproject (en als start van de implementatie) hebben we voor de top 50 een tweedaags event georganiseerd om enerzijds de strategie te delen en anderzijds de verschillende sites en teams de gelegenheid te geven om hun plannen te delen en aan te scherpen.

Resultaten

Op basis van de interne en externe input zijn strategische keuzes gemaakt voor de totale onderneming en voor de individuele verschillende sites. Voor alle sites is een duidelijke positioning gekozen met bijbehorende uitdagingen, klantkeuzes en onderscheidende competenties.

De strategie is samen met de raad van commissarissen en eigenaren besproken en geaccordeerd, op basis waarvan ook een investerings-agenda is opgesteld.

Een belangrijk onderdeel voor de strategie zijn een set aan zogenaamde leidende principes (guiding principles) ontwikkeld die ook de komende jaren een belangrijke leidraad zijn voor toekomstige keuzes. Daarnaast is een implementatieplan ontwikkeld en heeft Gwynt gedurende een jaar de rol van PMO (Project Management Office) vervuld om zorg te dragen voor tractie en realisatie van de strategie.

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!