23 januari 2019

Categorieën: Business Cases, Retail

Onderneming

Een snelgroeiende inkoop- en retailorganisatie in mobiliteit, inmiddels marktleider met een groot internationaal dealernetwerk met meerdere formules en eigen webshops.

Situatie

Hoewel zeer mooie resultaten afgelopen jaren zijn gerealiseerd, is de markt momenteel sterk in ontwikkeling onder invloed van technologie, veranderend consumentengedrag en nieuwe toetreders. Alles bij elkaar een goede reden voor een nadere verkenning van strategische opties die kunnen bijdragen aan een verdere groei en versterking van de eigen marktpositie.

Aanpak

Op basis van uitgebreid marktonderzoek, expert interviews en diverse workshops is er iteratief gewerkt naar concrete aanbevelingen ten aanzien van de strategische roadmap voor de komende jaren. Dit met in acht name van de diverse belangen van stakeholders op het niveau van directie, RvC, aandeelhouders en dealers.

Resultaat

Een objectieve visie op de markt, dynamiek, disruptie, spelers, eigen positie en belangen van de diverse stakeholders. Eenduidigheid en focus in probleemstelling en strategische opties en daarmee een belangrijk fundament voor strategische detaillering komende jaren.

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!