31 december 2013

Categorieën: Business Cases, Industrie

Onderneming

Nynas is de wereld marktleider en producent van speciale Nafteen transformatoroliën en bitumen. De onderneming heef drie eigen raffinaderijen in Europa en koopt raffinagecapaciteit in de UK en Curaçao. Nynas heeft verkoopkantoren in meer dan dertig landen en een wereldwijd distributienetwerk.

Situatie

Door de overname van de Harburg raffinaderij namen de volumes toe. Een rationalisatie van het distributienetwerk was nodig om de optimale ‘route to market’ te bepalen en de service levels en logistieke kosten verder aan te scherpen. Nynas heeft Gwynt gevraagd een nieuwe footprint voor het wereldwijde Nafteen logistieke netwerk te ontwerpen.

Aanpak

Met behulp van PTV software zijn stromen en volumes in kaart gebracht en is een op feiten gebaseerd overzicht van het huidige logistieke netwerk visueel gemaakt. Er is een model gebouwd dat een weergave is van de bestaande logistieke kostenstructuur en stromen. Er zijn verschillende praktische scenario’s berekend, zoals bijvoorbeeld de vergelijking tussen het huidige netwerk en footprint op basis van zwaartepunt analyses of de vergelijking van end-to-end logistieke kosten per terminal per ton. Per scenario zijn business cases opgesteld om het potentieel te bepalen. De potentiele besparingen zijn besproken en hier zijn keuzes in gemaakt. Dit resulteerde in een verdere aanscherping van het implementatieplan.

Resultaat

Het implementatieplan bestond uit een groot aantal oplossingen, waaronder meer directe klantleveringen vanaf de hub, het sluiten van terminals of specifieke tanks, het reduceren van tankopslag in volume en verbeterde productallocatie. Na het bepalen van de nieuwe footprint zijn de optimale veiligheidsvoorraden en scheepsgrootten berekend om extra besparingen te realiseren. De nieuwe footprint is geïmplementeerd, waarbij de begrootte besparingen werden gerealiseerd.

Nynas is klaar voor verdere groei met een geoptimaliseerd en kosteneffectief netwerk.

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!