24 maart 2017

Onderneming

Fashion Retailer met meer dan 65 winkels in Nederland, met een multibrand aanbod: zowel eigen merken als A-merken in de collectie. De onderneming had een jaaromzet van 50M+, maar zowel omzet als marge stonden sterk onder druk.

Situatie

Net als veel andere moderetailers had de onderneming last van de economische crisis. De omzet liep met 10% terug en het resultaat kwam in de rode cijfers terecht.

De onderneming heeft toen maatregelen genomen door organisatorische aanpassingen en kostenbesparingen. Deze hebben echter niet kunnen voorkomen dat de omzet verder terugliep en dat ook het jaar erop verlieslatend was geweest.

Door de tegenvallende resultaten en onzekere vooruitzichten gaf de bank aan dat additionele maatregelen nodig waren om de financiële situatie te stabiliseren, met support van een extern bureau.

Aanpak

Er is gekozen voor een quickscan op verzoek van de bank met een focus op korte-termijn maatregelen om te overleven en op het lange-termijn toekomstperspectief. Brede markt- en bedrijfsanalyse: strategisch, commercieel, organisatorisch en financieel

Uit de scan bleek dat additionele ondersteuning binnen het management nodig was. Een Gwynt collega heeft enkele maanden de rol van CFO op interim basis vervuld om nauwgezet toezicht te kunnen houden op doorvoer van voorgestelde verbeteringen.

Resultaat

Een aanpassing aan het prijsbeleid en meer focus op de eigen kledingmerken zorgde snel voor een margeverbetering van 10%. Door strakke sturing op winkeluren en (personeels)kosten werd ook het bottom line resultaat verbeterd.

De korte termijn doelen waren gehaald, de relatie met de bank normaliseerde door de verbetering van de liquiditeitspositie. De rust keerde terug in de organisatie.

De lange termijn doelstelling kwam ook snel in zicht: Binnen het jaar was de onderneming weer winstgevend en door de waard verbetering werd de onderneming een aantrekkelijke overnamekandidaat. Dit leidde tot een overname door een Nederlands investeringsfonds.

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!