30 maart 2017

Categorieën: Business Cases, Food, Retail

Onderneming

PLUS Retail is met 254 supermarkten een belangrijke speler op de Nederlandse levensmiddelenmarkt. Deze organisatie van zelfstandige supermarktondernemers onderscheidt zich onder meer door haar coöperatieve structuur. Bij PLUS staan de volgende merkwaarden centraal: Aandacht, Kwaliteit, Lokaal en Verantwoord. De pay-off van PLUS luidt “PLUS geeft meer”

Situatie

PLUS Retail heeft de ambitie om eind 2015 de beste servicesupermarkt van Nederland te zijn. Om hier binnen de Winkelorganisatie van PLUS meer handen en voeten aan te geven werd aan Gwynt gevraagd om ondersteuning te bieden bij het inrichten en implementeren van een best-in-class serviceorganisatie- en begeleidingsmodel.

Aanpak

In het eerste deel van het traject zijn we gestart met het bepalen van de juiste koers en inrichtingsprincipes voor het realiseren van de strategische doelstelling van PLUS.

Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met het bouwen van de nieuwe organisatie op basis van deze inrichtingsprincipes. Hierbij hebben we de structuur, de processen en de besturing uitgewerkt met de bijbehorende organisatie. Voor iedere functie werd een specifieke set van competenties bepaald waarop de kandidaten werden beoordeeld.

Go-live werd goed voorbereid samen met de nieuwe leidinggevenden: Een goede voorbereiding is 90% van het succes. Hierin hebben we gewerkt aan een goede informatievoorziening en afstemming van de verwachtingen van en naar elkaar toe, het trainen van de nieuwe werkwijze en het versterken van de samenwerking. Door in een vroeg stadium leidinggevenden eigenaar te maken van de nieuwe werkwijze, en door de medewerkers te motiveren en te trainen, hebben we gezorgd voor een goede opvolging na de go-live.

Resultaat

Set van diensten wordt bepaald vanuit de behoefte van de ondernemers en formule-beleid Meer focus op versterking propositie “Beste Service Supermarkt”; meer gerichte ondersteuning op merkwaarden en focusgroepen Centralisatie van gespecialiseerde kennis, ondersteuning en opvolging. Eerste aanspreekpunt blijft regionale accountmanager Projecten en beheer van filialen krijgt aparte aandacht om de standaard ondersteuning niet te verstoren Meer uniformiteit in de uitvoering Betere communicatie- en informatiestromen

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!