15 maart 2021

Categorieën: Business Cases, Food

Onderneming

Opdrachtgever is Europa’s grootste intermodale logistieke dienstverlener van vloeibare levensmiddelen in bulk, met een locatie voor het verwerken van sappen.

Situatie

Op deze productielocatie was de productiviteit te laag en de claims / kwaliteitsklachten (NC’s) te hoog, met als gevolg te hoge kosten en verminderde klanttevredenheid. Gwynt werd door de CEO gevraagd om door een quick scan de oorzaak boven tafel te krijgen. De conclusie was dat de basis niet op orde was om een betrouwbare performance te leveren. De gangbare manier van werken was die van dagelijks brandjes blussen.

Aanpak

Operational Excellence implementatie bij een sappen verwerker. We hebben op interim basis de operationele leiding van de locatie overgenomen en zijn begonnen met de implementatie van een onze Culture of Excellence, om een basis te leggen voor een stabiele performance om van daaruit de productiviteit en kwaliteit te kunnen verhogen. De focus lag op 3 van onze principes van Culture of Excellence:

  1. Vaardige en gemotiveerde mensen: we hebben productieleiding bewust gemaakt van de tekortkomingen, werkinstructies opgesteld, operators getraind en de organisatie aangepast.
  2. Strak samenspel: we hebben een overlegstructuur geïntroduceerd, lopende CAPEX projecten afgerond.
  3. Standaarden als basis voor verbetering: we hebben de productieorders kloppend en volledig gemaakt, de schoonmaaklijsten en kwaliteitschecklijsten up-to-date gemaakt.

Resultaten

Operational Excellence implementatie bij een sappen verwerker. De directe loonkosten zijn gedaald door het verhogen van de productiviteit met 24%. Daarnaast zijn de indirecte loonkosten gedaald door het wegnemen van 1 management laag.

Het geclaimd bedrag n.a.v. kwaliteitsafwijkingen is gehalveerd.

Door het vastleggen van standaarden en normen (productieorders, planning, kwaliteit, werkinstructies) is er een stabiele basis gelegd van waaruit het bedrijf zelfstandig kan doorwerken aan het verder verbeteren van de performance.

Ben je benieuwd naar de aanpak van Gwynt bij andere klantvragen klik hier voor een overzicht van onze business cases.

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!