23 maart 2017

Onderneming

Internationale retailer in cosmetica die in de eerste 12 jaar van zijn bestaand, een explosieve groei heeft doorgemaakt. Van één naar 220 winkels, wereldwijd. Consolideren zit niet in de aard van dit bedrijf met nog ambitieuzere uitbreidingsplannen tot gevolg. Innovatie zit in de kern van de organisatie: nieuwe productontwikkeling zorgt voor constant vernieuwing van het assortiment en winkelbeeld. Tot wel 30% van het aanbod wordt ieder jaar aangepast.

Situatie

Groei vraagt om structuur, innovatie gedijt bij goed ingevulde randvoorwaarden. Expansie vereist een behoorlijke krachtinspanning. De onderneming komt vanuit de situatie waarin de verschillende taken in gezamenlijkheid werden uitgevoerd. Inmiddels begint de onderneming dusdanig groot te worden dat dit niet meer kan. Het was tijd om de strategie, organisatiestructuur en kernprocessen onder de loep te nemen en aan te passen waar nodig.

Aanpak

Deze interessant en brede opdracht heeft Gwynt aangepakt door eerst gestructureerd te kijken naar de issues en symptomen in diepte interviews om hier vervolgens kernoorzaken uit te destilleren. Voor uitwerking van proces & organisatie is richting nodig: om dit vast te stellen is de strategie verder uitgewerkt in workshops met het MT. Met deze visie aan de hand is een blauwdruk van de organisatie opgesteld met gedetailleerd procesbeschrijvingen.

Resultaat

Helderheid en overeenstemming over visie en strategie met een praktische vertaalslag naar dagdagelijkse processen en activiteiten: van directie tot werkvloer wist iedereen waar hij aan toe was met meer rust tot gevolg. Na richting volgt uitvoering: ondersteunen de huidige processen en organisatiestructuur de toekomstige ambitie of moeten ze herontworpen worden? De dreigende cultuur van reactief handelen en brandjes blussen werd voorkomen door een gedetailleerd framework van processen en logische rollen en verantwoordelijkheden in een hernieuwd organogram.

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!