23 maart 2017

Onderneming

Succesvolle Nederlands familiebedrijf die meubels en woonaccessoires verkoopt via zowel wholesale (500+ verkooppunten wereldwijd) als binnen eigen winkels (20+). Door het neerzetten van een uniek merk dat lading krijgt door een luxe en exclusieve uitstraling hebben ze een trouwe community fans aan zich gebonden. Binnen 25 jaar tijd groeide de onderneming van één winkel naar het huidige wereldwijde netwerk, de organisatie zit in overgang van winkelketen naar wereldmerk.

Situatie

Door sterke groei vanuit één winkel kende onze klant een luxe probleem: hoe zorgen we ervoor dat het merk herkenbaar en strategie helder blijft voor zowel onszelf als onze klanten. Is de ingeslagen weg nog voldoende om ook de komende 25 jaar te blijven groeien? Kan onze organisatie de groei wel aan en zijn onze processen bestendig genoeg voor meer omzet en een hogere workload?

Aanpak

Deze bedrijfsbrede transformatie hebben we in nauwe samenwerking met medewerkers van verschillen lagen opgepakt: een slagvaardig kernteam met vertegenwoordiging van alle afdelingen zorgde voor praktische invulling, uitwerking en implementatie.

Door een nieuwe organisatiestructuur en besturingsmodel op te zetten werden verantwoordelijkheden weer helder en passend bij de huidige omvang en unieke kenmerken van de onderneming.

Met workshops en interviews hebben we de primaire processen en overlegstructuren herontwikkeld en geïmplementeerd in de organisatie. De ruggengraat van het primaire proces: de financiële en operationele planningscyclus kreeg extra aandacht met praktische formats en duidelijke taakomschrijvingen

Resultaat

De aanpassing aan de financiële en operationele planningscyclus zorgde voor betere afstemming tussen productaanbod en lange termijn visie, een gebalanceerde collectie en lagere voorraden door betere afstemming tussen commercie en planning.

Procesverbeteringen leidden tot kortere time to market van trends en kansen in de markt en efficiënter werken.

Meer focus op leveranciersmgmt, productontwikkeling en planmatig werken door keuze voor buyer-planner organisatie

Meer inzicht in winstgevendheid van eigen winkels door herinrichting van financiële organisatie

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!