24 maart 2017

Onderneming

Nederlandse familiebedrijf in de fashion retail met meer dan 250 winkels in het hele land met een jaaromzet van € 250M+. Alle kleding wordt zelf ontwikkeld onder eigen merk volgens de fast fashion methodiek: snel op de trends zitten en kleding binnen 6-8 week van idee tot op de winkelvloer.

Situatie

Tegenvallende omzetten in de crisis vergrootte de noodzaak tot grip op voorraad en planning. Naast omzet ook margeverlies door sterk stijgende afprijzingen. Om beter te kunnen sturen op de inkoopbudgetten (open to buy OTB) is Gwynt gevraagd een nieuw planningsysteem te ontwikkelen.

Aanpak

Het ontwerp is gebaseerd op een andere kijk op voorraad & verkopen dan men gewend was: sturen op voorraad tegen actuele verkoopwaarde zorgt voor direct inzicht in de impact van afprijzingen. Door toekomstige voorraadniveaus op basis van omloopsnelheid aan te houden als basis volgt de inkoopwaarde die benodigd is om omzettargets te behalen.

Door te kiezen voor een excel omgeving was de implementatie snel en flexibel met als sub doelstelling om eventueel de learnings van het gebruik te verwerken in de aanschaf van een definitief pakket.

Planners/Merchandisers & inkoop werden getraind in gebruik van de nieuwe methodiek en tool waarbij de output van de tool gebruikt wordt als leidraad binnen inkoopmeetings

Resultaat

Duidelijke open to buy (OTB) per productcategorie door koppeling tussen benodigde omzet en voorraad op verkoopwaarde

Verbeterde liquiditeitspositie door afbouw voorraad

Margeverbetering door efficiëntere inkoop van seizoensartikelen: minder afprijzing nodig

Efficiëntere meetings door heldere OTB overzichten/dashboards

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!