5 juli 2018

Categorieën: Business Cases, Retail

Onderneming

Groot ziekenhuis met 3 locaties in Den Haag. Er werken ruim 3500 medewerkers en circa 320 medisch specialisten. Het ziekenhuis staat voor zorgzaamheid, innovatie en samenwerking. Patiëntvriendelijkheid staat voorop.

Situatie

Eén van de belangrijkste kernwaarden van het ziekenhuis is customer intimacy (zorgzaamheid/ persoonlijke aandacht voor patiënten). Continu verbeteren hierop is dan ook één van de belangrijkste strategische pijlers. Om de klantgerichtheid en de patiënttevredenheid te vergroten en de betrokkenheid en het enthousiasme voor continu verbeteren te stimuleren is aan Gwynt gevraagd om een motivatie- en activatieprogramma op te zetten.

Aanpak

Naar aanleiding van deze vraag hebben we een praktisch en effectief motivatie- en activatieprogramma opgezet genaamd @HagaWeCare. Het @HagaWeCare programma geeft aandacht aan de patiënt, geeft handen en voeten aan continu verbeteren en zorgt voor een betere samenwerking, afstemming en communicatie op de poli. @HagaWeCare draait om het realiseren van optimale patiëntervaringen en het verbeteren van de motivatie en de onderlinge samenwerking in het ziekenhuis.

Resultaten

Het motivatie- en activatieprogramma heeft geresulteerd in meer klantfocus/patiëntgerichtheid, trotste en bevlogen poli medewerkers, excellente executie van de basisprocessen op de poli en het op een leuke manier aandacht geven aan continu verbeteren. Daarnaast heeft het programma ook geresulteerd in een hogere score op patiënttevredenheid.

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!