27 juni 2019

Categorieën: Business Cases, Food, Retail

Onderneming

Internationale franchise supermarktketen met vestigingen in 48 landen en gezamenlijke omzet van meer dan 36 miljard.

Situatie

De organisatie ontwikkelt zich in een snel tempo naar een “multi format” retailer waarbij assortiment, beschikbaarheid en versheid een steeds belangrijkere rol zullen gaan spelen. Om deze ontwikkeling te ondersteunen dienen de supply chain processen verder te worden geoptimaliseerd. Focus ligt op het optimaliseren van het winkel bestelproces om zodoende de productbeschikbaarheid te vergroten en de goederenstromen naar de winkels toe te optimaliseren. Er is besloten om hiervoor automatische winkelreplenishment in te richten. Aan Gwynt is gevraagd of zij ondersteuning kunnen bieden aan dit traject en helpen bij het maken van een gedegen transitieplan.

Aanpak

Gwynt was verantwoordelijk voor de proces en change begeleiding en heeft samen met een intern projectteam de proces en organisatie inrichting opgezet. Daarnaast heeft Gwynt een helder transitieplan gemaakt en de pilotfase begeleid.

Resultaten

Dit heeft geleid tot een succesvolle inrichting van winkelreplenishment. Nieuwe hoofdkantoor Supply Chain organisatiestructuur en besturing ingericht (nieuwe rollen, KPI’s overlegstructuur). De (winkel)processen zijn helder uitgewerkt. Effectief change aanpak met store readiness checklist, animatiefilmpjes over de transitie van bestellen naar supply plannen. De eerste pilot winkels zijn reeds succesvol overgestapt op automatische winkelreplenishment.

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!