19 augustus 2019

Onderneming

Internationale groothandel en producent van infra- en installatiematerialen met eigen vestigingen en verkoopkantoren in verschillende landen. Familiebedrijf sinds de oprichting in 1942 en bestuurd door de vierde generatie van de familie.

Situatie

Het bedrijf had een stevige groeiambitie voor de opvolgende drie tot vijf jaar. Om deze groeistrategie uit te voeren zijn investeringen en extra werkkapitaal vereist. Daarnaast moeten levertijden en customer services worden verbeterd. Supply chain strategie en organisatie was nodig als reactie op (markt)uitdagingen en de eisen van sales om omzetgroei te realiseren. Het in kaart brengen van de vraag vanuit de markt en impact op productie stond hierbij centraal.

Aanpak

De aanpak was gericht op het opzetten en inrichten van een Sales & Operations Planning proces om beter in staat te zijn vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. De keuze was gemaakt om met één productgroep in meerdere landen te starten in de vorm van een pilot en deze in termijnen verder uit te rollen. Naast het opzetten van een forecast en requirements proces inclusief planning files, is ook de bijbehorende S&OP overlegstructuur opgezet. Tijdens het gehele traject is veel aandacht besteed aan verandermanagement om alle betrokken partijen mee te nemen in de verandering.

Resultaten

Door het opzetten en inrichten van S&OP met een demand plan gebaseerd op een forecast met historische data, aangevuld met klant- en marktinformatie, productwijzigingen etc. en de vertaling naar de impact op productie, kreeg de organisatie veel meer inzicht in de klantenvraag en beschikbare capaciteit. Door het inrichten van de S&OP overlegstructuur met rollen, verantwoordelijkheden en KPI’s werd intern beter en frequent gecommuniceerd gedeeld waardoor wijzigingen beter op elkaar afgestemd werden afgestemd.

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!