3 februari 2023

Categorieën: Business Cases, Retail

Onderneming

Nederlandse supermarkt coöperatie met ± 400 winkels.

Situatie

Aan Gwynt is de vraag gesteld of wij konden ondersteunen bij de implementatie van RELEX als nieuwe Forecasting & Replenishment tool voor de winkels en de DC’s. Hierbij lag de focus op het begeleiden van de implementatie naar de winkels waarbij change management volgens het ADKAR-principe een essentiële rol speelde. Daarnaast was Gwynt verantwoordelijk voor een adequate voorgangsbewaking en het stakeholderschap met directie en ondernemers tijdens deze transitieperiode.

Aanpak

Gwynt is vanaf de start van het project betrokken geweest en heeft daarom ook vanuit winkelorganisatie veel invloed gehad bij de inrichtingsvraagstukken en selectie van de te beïnvloeden KPI’s. Tijdens de inrichting zijn er een 6-tal ondernemers gevraagd om als klankbordgroep te fungeren. Toen we de stap maakte naar de pilotfase (incl. UAT & Parallel-run) is deze groep uitgebreid naar 15 ondernemers met een grote mix in WVO, omzet, promo-aandeel, seizoen gevoeligheid en klantkarakteristieken.

Gwynt heeft vervolgens een uitrolplanning (na pilot) per cluster opgezet en heeft in deze fase ook de begeleiding van cluster kick-offs, superuser inspiratiesessies en wekelijkse afstemming met projectteam, adviesgroep (ondernemers) en stuurgroep directie op zich genomen.

Tijdens de landelijke uitrol heeft Gwynt in samenwerking met de Demand- en Winkelplanners verschillende KPI rapportages opgezet, zodat de ontwikkeling van deze KPI kort-cyclisch opgevolgd kon worden.

Tot slot heeft Gwynt in samenwerking met de afdeling Learning & Development verschillende (online) trainingen voor tijdens de uitrol en post-uitrolfase (mitigerend) opgezet.

Resultaten

Succesvolle pilotfase met goed stakeholderschap bij zowel adviesgroep als stuurgroep.

Daarmee een sterke uitgangspositie voor een succesvolle clusteruitrol gecreëerd.

Vooraf bepaalde KPI’s: % overname besteladvies, derving en OoS lieten al na enkele weken na implementatie positieve ontwikkeling zien bij de winkels (± 6 weken na implementatie).

Winkelpersoneel change-ready d.m.v. succesvolle kick-off sessies, trainingen voor superusers, animaties nieuwe bestelschermen en briefing helpdesk met uitgebreide Q&A.

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!