20 maart 2019

Onderneming

Nederlands familiebedrijf met twee supermarktformules, één A-merken discount format en één full service supermarkt format, met een omzet van meer dan 3 miljard euro.

Situatie

De markt voor food retail wordt steeds dynamischer en competitiever. Om mee te kunnen blijven doen zijn onderscheidende proposities noodzakelijk. De directie heeft Gwynt gevraagd om de huidige positionering en de formules te challengen en aan te scherpen, de (financiële) consequenties zichtbaar te maken, draagvlak te creëren bij alle stakeholders en de gekozen positionering te vertalen naar concrete implementatieprojecten.

Aanpak

Gwynt heeft de directie begeleid bij het herijken van de positionering en het aanscherpen van de formules. Er is een scan gemaakt van de Europese markt en succesvolle formats d.m.v. store visits en deskresearch. Voor beide formules zijn de formule uitgangspunten geanalyseerd en is er een aanscherpt formuleplan ontwikkeld inclusief een concrete roadmap voor implementatie. Gwynt heeft daarbij het proces begeleid met directie en commissarissen.

Resultaten

Dit heeft geleid tot een gedragen positionering door de directie en RvC en een aangescherpt beeld voor beide formules (doorvertaling van positionering naar alle formule bouwstenen) inclusief concrete financiële (groei)doelstellingen. Er ligt nu een duidelijke visie, vertaald in actieplannen voor de korte termijn tot vergroting van omzet en marktaandeel.

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!