13 februari 2023

Categorieën: Business Cases, Retail

Onderneming

Cash& carry groothandel in bouwmaterialen, gericht op vakmensen in de bouw. De organisatie is een franchiseformule, met ruim 50 vestigingen en een onlinekanaal. De onderneming wenst; Een duurzame toekomst voor een groothandel in bouwmaterialen

Situatie

De opdrachtgever heeft afgelopen jaren het strategisch plan succesvol geïmplementeerd dat een aantal jaar geleden met het team van Gwynt is uitgewerkt. Er staat een robuuste organisatie die jaar na jaar een sterke performance heeft laten zien. Ondertussen is de bouw- en renovatiesector echter sterk in ontwikkeling onder invloed van het woningentekort, schaarste aan arbeidskrachten, focus op verduurzamen en versnelde digitalisatie. Reden genoeg voor een strategische herijking, waarbij het team van Gwynt is gevraagd voor ondersteuning in proces en inhoud.

Aanpak

Gwynt heeft het management team en de franchisenemers begeleid bij het opstellen van een nieuw strategisch plan. Hierbij is een duidelijke stip op de horizon bepaald, aan de hand van diverse interne en externe workshops en een uitgebreide inspiratiereis naar Kopenhagen.

Daarnaast is er een analyse uitgevoerd van de consumententrends, markttrends en concurrentie-ontwikkeling. Een interne analyse heeft nieuwe inzichten gegeven per klantgroep en kanaal.

Op basis hiervan zijn een gedragen strategische ambitie en pijlers geformuleerd. Deze pijlers zijn vervolgens met een groot team stakeholders geconcretiseerd naar onderliggende initiatieven, doelstellingen en financiële impact. Door de initiatieven vervolgens te plotten in een highlevel roadmap en het benoemen van kritische randvoorwaarden is een eerste basis gelegd voor de uitwerking van het implementatieplan.

Resultaat

Een strategisch plan voor de komende vier jaar met draagvlak van alle stakeholders: management, franchisenemers en RvC. Daarmee een gedeelde visie op de markt en een helder uitgangspunt waar het bedrijf naar toe moet ontwikkelen de komende jaren om de marktdynamiek maximaal te benutten. Bovendien zijn concrete initiatieven vastgesteld waarin doelstellingen, randvoorwaarden, fasering en eigenaarschap expliciet zijn gemaakt.

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!