31 december 2016

Onderneming

elho is een bloeiend familiebedrijf met meer dan 50 jaar ervaring in het maken van kunststof potten en aanverwante artikelen. Door zichzelf en haar producten constant te verbeteren is elho uitgegroeid tot de marktleider in Europa en een speler van formaat in de wereld. Zij streeft ernaar om consumenten telkens weer te verrassen met vrolijke, functionele en creatieve producten, die blijven inspireren.

Situatie

Het bedrijf wordt reeds een groot aantal jaren succesvol geleid door twee broers die het bedrijf hebben overgenomen van hun ouders. Door de sterke groei in de afgelopen jaren én de ambities om verdere groei te realiseren willen de broers een meer autonome, ondernemende en innovatieve organisatie creëren. Waardoor zij zich meer kunnen richten op de strategie en het de medewerkers de mogelijkheid geeft zich te ontwikkelen en vanuit plezier, passie en ondernemerschap bij te dragen aan de verdere groei van het bedrijf.

Aanpak

In een aantal intensieve werksessies met de broers en deels met een bredere groep medewerkers is antwoord gegeven op een aantal vragen, zoals: wat zijn de waarden van het bedrijf, wat is de stip aan de horizon, wat zijn de toekomstige rollen van de broers passend bij het vergroten van de autonomie, wat is in lijn daarmee de beste organisatievorm en –structuur voor het bedrijf, wat zijn de rollen en verantwoordelijkheden van de nieuwe directie en van het middenkader en welke meetings en KPI’s zijn vereist om het bedrijf te besturen op zowel harde als zachte doelstellingen. Een cultuur-assessment (STOER ©) was onderdeel van het traject.

Resultaat

Dit traject naar een meer autonome organisatie heeft veel durf en moed gevraagd van de broers. Maar het is cruciaal in de overgang van de oude naar de nieuwe wereld. Elho heeft nu een nieuwe directie – deels van binnenuit en deels extern – die met elkaar op basis van de geformuleerde uitgangspunten werkt aan de verdere groei van de onderneming en aan de ontwikkeling van medewerkers op het gebied van eigenaarschap en innovatie. Hierbij is de essentie van het ondernemende familiebedrijf behouden en zijn daar belangrijke elementen aan toegevoegd op het gebied van leiderschap, zoals loslaten voor eigenaarschap en zuiver samenspel.

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!