2 november 2020

Categorieën: Business Cases, Industrie

Onderneming

Een succesvolle speler in food met jaar-in jaar-uit uitstekende financiële resultaten, marktperceptie, innovaties en aansprekende merken.

Situatie

De organisatie bestaat uit diverse werkmaatschappijen. Deze zijn binnen de groep altijd (bewust) zeer zelfstandig geweest en vanuit hun (commerciële) ondernemerschap, passie en drive de basis geweest voor het succes van de groep. Inmiddels is er behoefte ontstaan aan meer regie en centrale aansturing. Gwynt is gevraagd om de mogelijkheden van logistieke centralisatie in kaart te brengen samen met het order-to-cash proces.

Aanpak

De aanpak was tweedelig, het opzetten en uitwerken van logistieke scenario’s, waarvan één geënt was op het centraliseren van de logistiek. Daarnaast zijn er workshops georganiseerd om het order-to-cash proces in kaart te brengen. Deze resultaten zijn vervolgens getoetst om vast te stellen in welke mate het order-to-cash proces gecentraliseerd zou moeten worden. Er zijn hierbij diverse drijfveren vastgesteld die de keuze voor de te nemen stappen kunnen beïnvloeden.

Resultaten

Dit project heeft een advies opgeleverd over de financiële impact voor het al dan niet centraliseren van de logistiek en de potentie van andere logistieke scenario’s. Daarbij zijn diverse drijfveren vastgesteld voor ieder scenario die van invloed kunnen zijn op de keuze. Daarnaast is een plan met fasering en timing opgeleverd voor het centraliseren van geselecteerde order-to-cashprocesstappen.
Het eindresultaat is een advies over de te nemen stappen in het centraliseren van de logistieke en order-to-cash activiteiten.

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!