26 januari 2021

Onderneming

Grote Nederlanse foodproducent, breed assortiment in vers. Tevens een strategische leverancier van diverse retailers en foodservice bedrijven. Afgelopen jaren een is een enorme groei van omzet en volume gerealiseerd, onder andere door strategische overnames.

Situatie

Onder invloed van de snelle groei en veranderde klantbehoefte is de complexiteit in aansturing van de organisatie toegenomen. Bovendien waren functies en rapportagelijnen niet volledig consistent doorgevoerd binnen de organisatie, wat het soms lastig maakte om een goede beoordeling te doen van de efficiency van het bedrijf. Gwynt is gevraagd een onafhankelijke beoordeling te doen van de huidige organisatie in structuur, capaciteit en competenties om op basis daarvan advies te geven over concrete optimalisaties.

Aanpak

Het team van Gwynt is gestart met een quickscan van de huidige organisatiestructuur, opgebouwd uit zelfstandige business units die in beperkte mate samenwerken. Op basis hiervan is een referentie structuur uitgewerkt met als doel consistentie door de organisatie aan te brengen en eventuele verschillen te onderbouwen. Daarnaast zijn een aantal belangrijke strategische ontwikkelthema’s geidentificeerd met daaruitvolgend advies rondom de doorvertaling naar de organisatie.

Resultaten

De aanpak van Gwynt heeft een beter begrip van de levensfase van de organisatie en de diverse strategische ontwikkelthema’s opgeleverd. Bovendien ligt er nu een duidelijk refentiekader voor de organisatiestructuur, met ruimte voor commerciële accenten en strategische initiatieven.

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!